Logo
Logo

Bli medlem i Globala gymnasiets elevkår 2021

Elevkåren på globala är en partipolitisk och religiöst obunden organisation. Syftet är att ge eleverna på Globala Gymnasiet en mer givande skoltid.

Kårens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Som medlem i elevkåren blir du också medlem i Sveriges Elevkårer. Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för alla elevkårer i landet. Från dem får elevkåren stöd i form av ekonomiskt bidrag, utbildningar, material och support för det dagliga arbetet – allt för att kunna skapa en så givande skoltid som möjligt.