Logo
Logo

Bli medlem i Blackebergs Elevkår 2022

Blackebergs elevkår är en fristående organisation på Blackebergs gymnasium som jobbar för en mer givande skoltid för sina elever. Organisationen startades 2013 och Sveriges elevkårer är dess modersorganisation.

Som medlem i Blackebergs elevkår kan du ta del av evenemang samt ha inflytande under elevkårens årliga årsmöte m.m.
Det är gratis att bli medlem i Blackebergs elevkår.

Kårens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Som medlem i elevkåren blir du också medlem i Sveriges Elevkårer. Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för alla elevkårer i landet. Från dem får elevkåren stöd i form av ekonomiskt bidrag, utbildningar, material och support för det dagliga arbetet – allt för att kunna skapa en så givande skoltid som möjligt.