Bli medlem i Elevkåren vid Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm 2020

Bli medlem i Elevkåren på VRG Djursholm och bidra till kårens verksamhet för skolans elever.

Kårens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Som medlem i elevkåren blir du också medlem i Sveriges Elevkårer. Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för alla elevkårer i landet. Från dem får elevkåren stöd i form av ekonomiskt bidrag, utbildningar, material och support för det dagliga arbetet – allt för att kunna skapa en så givande skoltid som möjligt.