Bli medlem i Elevkåren vid Östra Real 2020

Genom att bli medlem i Elevkåren vid Östra Real får du chansen att påverka, allt ifrån när och var du ska ha din matematik till skolkläder och vart årets alpresa ska gå. Medlemskapet är kostnadsfritt och ger dig rätt att delta vid alla elevkårens aktiviteter, söka till styrelsen, samt yttrande-, yrkande- och rösträtt vid elevkårens årsmöte.

Kårens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Som medlem i elevkåren blir du också medlem i Sveriges Elevkårer. Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för alla elevkårer i landet. Från dem får elevkåren stöd i form av ekonomiskt bidrag, utbildningar, material och support för det dagliga arbetet – allt för att kunna skapa en så givande skoltid som möjligt.