Logo
Logo

Bli medlem i Europakåren 2021

Europakåren är en sammanslutning av elever på Europaskolan i Strängnäs sedan 16 augusti 1994. Europakåren är en självständig förening, vilket innebär att det är frivillig medlemskap till föreningen för alla elever.

Europakåren har liksom alla kårer/råd en Styrelse där medlemmars frågor diskuteras i respektive utskott.

Europakårens Styrelse fungerar som ett forum för alla medlemmar, det är vi som tar hänsyn till alla medlemmars åsikt och gör att alla röster blir hörda/vi sprider information till eleverna på Europaskolan om vad som händer och vi är lösningen till en öppen elevdemokrati på Europaskolan.

Kårens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Som medlem i elevkåren blir du också medlem i Sveriges Elevkårer. Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för alla elevkårer i landet. Från dem får elevkåren stöd i form av ekonomiskt bidrag, utbildningar, material och support för det dagliga arbetet – allt för att kunna skapa en så givande skoltid som möjligt.