Logo
Logo

Bli medlem i Europakåren 2022

Europakåren är en sammanslutning av elever på Europaskolan Strängnäs sedan 16 augusti 1994. Europakåren är en självständig förening, vilket innebär att medlemskap i föreningen är frivilligt för alla elever.

Europakåren har liksom alla kårer/råd en styrelse där medlemmars frågor diskuteras i respektive utskott.

Europakårens styrelse fungerar som ett forum för alla medlemmar, det är vi som tar hänsyn till alla medlemmars åsikt och gör att alla röster blir hörda. Vi är ett demokratiskt forum där elevernas önskemål om förbättringar på skolan sätts i fokus. Genom Europakåren sprider vi information till eleverna på Europaskolan Strängnäs om vad som händer och vi värnar alltid om skolans öppna elevdemokrati.

Kårens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Som medlem i elevkåren blir du också medlem i Sveriges Elevkårer. Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för alla elevkårer i landet. Från dem får elevkåren stöd i form av ekonomiskt bidrag, utbildningar, material och support för det dagliga arbetet – allt för att kunna skapa en så givande skoltid som möjligt.