Logo
Logo

Bli medlem i Burgårdens Elevkår 2024

Burgårdens Elevkår är en förening av elever, för elever på Burgårdens Gymnasium!
Vi strävar efter att alla elever ska trivas på skolan och vi försöker uppnå detta genom att främja gemenskapen på skolan!

Kårens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Som medlem i elevkåren blir du också medlem i Sveriges Elevkårer. Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för alla elevkårer i landet. Från dem får elevkåren stöd i form av ekonomiskt bidrag, utbildningar, material och support för det dagliga arbetet – allt för att kunna skapa en så givande skoltid som möjligt.