Bli medlem i Teknis 2017

Elevkåren Teknis är en ideell förening vars syfte är att göra skolgången roligare och mer givande för alla elever på Sven Eriksonsgymnasiet. Elevkåren Teknis ägs och styrs av alla de elever som är medlemmar.

Som medlem förbinder du dig inte att göra någonting. Däremot får du möjlighet att ta del av alla de förmåner som ett kårmedlemskap innebär - möjligheten att kunna gå med i eller starta föreningar på skolan, rabatter, tillträde till våra lokaler, "klubbis" samt deltagarrätt på alla arrangemang som tex Phästerna, kortegen, Teknis vs Bäckäng osv.

Fyll i dina uppgifter här och kom sen och betala medlemsavgiften (50 kr) så godkänner vi ditt medlemskap.

Länge Levfe Teknis, Ty Wi Äro Bäst!

Kårens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Som medlem i elevkåren blir du också medlem i Sveriges Elevkårer. Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för alla elevkårer i landet. Från dem får elevkåren stöd i form av ekonomiskt bidrag, utbildningar, material och support för det dagliga arbetet – allt för att kunna skapa en så givande skoltid som möjligt.