Bli medlem i Gunillakåren 2020

Gunillakåren är en organisation för elever på Öckerö Gymnasieskola. Vi är en elevkår för elever, av elever. Vi finns på skolan för att påverka, engagera och göra skoltiden här roligare och mer händelserik. Med din hjälp kan vi förbättra vår verksamhet och genomföra fler aktiviteter.

Styrelsen 2020/2021 består av:

Ordförande - Albert Edvardsson

Vice Ordförande - Emily Granath

Ekonomiansvarig - Elin Gustafsson

Sekreterare - Julia Hagberg

Vice Sekreterare - Anna Alwin

Vice ekonomiansvarig - Ludvig Jernmark Burrows

PR och kommunikationsansvarig - Lovisa Griffiths

Event- och aktivitetsansvarig - Simon Lettevall Forsgren

Event- och aktivitetsansvarig - Esther Krantz

Event- och aktivitetsansvarig - Linn Themnér

Medlemsansvarig - Alma Winberg

Kårens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Som medlem i elevkåren blir du också medlem i Sveriges Elevkårer. Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för alla elevkårer i landet. Från dem får elevkåren stöd i form av ekonomiskt bidrag, utbildningar, material och support för det dagliga arbetet – allt för att kunna skapa en så givande skoltid som möjligt.