Bli medlem i Per Brahegymnasiets Elevkår 2018

Per Brahegymnasiets Elevkår är en organisation av elever, för elever. Kårens syfte är att skapa en givande skoltid som innefattar mer än själva undervisningen.

Vi är en självständig organisation, därmed är vi inte styrda av skolan utan är bara verksamma i deras lokaler. Kårens verksamhet sträcker sig över flera områden. Kurser, tävlingar, föreläsningar, studenten och andra sorters event är exempel på vad kåren sysslar med. Givetvis är alla elever välkomna att gå med i kåren, vilket är gratis och utan några förbindelser. Vi är alltid intresserade av engagerade elever som vill vara med och påverka.

Kårens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Som medlem i elevkåren blir du också medlem i Sveriges Elevkårer. Sveriges Elevkårer grundades 1938 och är en branschorganisation för alla elevkårer i landet. Från dem får elevkåren stöd i form av ekonomiskt bidrag, utbildningar, material och support för det dagliga arbetet – allt för att kunna skapa en så givande skoltid som möjligt.